La pel·lícula

El futur de la humanitat depèn del seu amor

Continuar
Sinopsi

Tota la humanitat s'ha esvaït. Els únics supervivents, l'Alba de 20 anys i en Dídac de 10, viuen en un món completament arrasat. Per sobreviure en aquest planeta en ruïnes hauran de començar de nou. Junts hauran de reconstruir no només les seves vides, sinó també les de tota la humanitat. Perquè quan tot sembla perdut, l'amor és l'únic manual de supervivència.

4 years
Day 35: With this scene we've finished filming / Dia 35: Amb aquesta escena acabem el rodatge / Día 35: Con esta escena terminamos el rodaje

#carlesporta #rodando #underwater #rodaje #ipsofactofilms #antartidaproduccions #segundoorigen #secondorigin #manueldepedrolo #behindthescenes #segonorigen #rodatge #bajoelagua #filming #mecanoscritdelsegonorigen #bigasluna
4 years
Day 34: Smoke and fire in Second Origin / Dia 34: Fum i foc a Segon Origen / Día 34: Humo y fuego en Segundo Origen

#carlesporta #noche #rodando #fire #rodaje #night #ipsofactofilms #fuego #antartidaproduccions #segundoorigen #nit #behindthescenes #segonorigen #rodatge #filming #secondorigin #humo #smoke #foc #bigasluna #fum
4 years
Day 33: Today, we're saying goodbye to this location / Dia 33: Avui ens acomiadem d'aquesta localització / Día 33: Hoy nos despedimos de esta localización

#behindthescenes #carlesporta #segonorigen #rodando #rodatge #rodaje #ipsofactofilms #filming #antartidaproduccions #bigasluna #segundoorigen #secondorigin
4 years
Day 32: Do you know what our lead characters are looking for in this library? / Dia 32: Saps què busquen els nostres protagonistes en aquesta biblioteca? / Día 32: ¿Sabes qué buscan nuestros protagonistas en esta biblioteca?

#carlesporta #rodando #literaturacatalana #rodaje #ipsofactofilms #antartidaproduccions #igerscatalunya #segundoorigen #secondorigin #manueldepedrolo #behindthescenes #segonorigen #rodatge #filming #mecanoscritdelsegonorigen #bigasluna
4 years
Day 31: It's dawning in Second Origin / Dia 31: Es fa de dia a Segon Origen / Día 31: Amanece en Segundo Origen

#carlesporta #dawning #amanecer #rodaje #ipsofactofilms #antartidaproduccions #segundoorigen #sinfiltro #secondorigin #segonorigen #behindthescenes #rodando #rodatge #filming #bigasluna #nofilter #sensefiltre
4 years
Day 30: Checking the shot with Rachel's double / Dia 30: Comprovant el pla amb la doble de Rachel / Día 30: Comprobando el plano con la doble de Rachel

#behindthescenes #carlesporta #rodando #segundoorigen #rodatge #rodaje #ipsofactofilms #filming #antartidaproduccions #bigasluna #secondorigin #segonorigen
4 years
Day 29: The film set under the rain / Dia 29: El set de rodatge sota la pluja / Día 29: El set de rodaje bajo la lluvia

#behindthescenes #carlesporta #segonorigen #rodando #rodatge #lluvia #ipsofactofilms #rain #segundoorigen #filming #rodaje #bigasluna #antartidaproduccions #secondorigin #pluja
4 years
Day 28: The director in front of the camera, interview with TV3 / Dia 28: El director davant la càmera, entrevista amb TV3 / Día 28: El director ante la cámara, entrevista con TV3.

#behindthescenes #carlesporta #rodando #segundoorigen #rodatge #entrevista #tv3 #ipsofactofilms #filming #secondorigin #bigasluna #antartidaproduccions #film #segonorigen
4 years
Day 27: "Whatever you do, don't get the camera wet!" / Dia 27: "Sobretot, que no es mulli la càmera!" / Día 27: "¡Sobre todo, que no se moje la cámara!"

#carlesporta #rodando #vivoallimite #rodaje #risktaker #ipsofactofilms #melajuego #antartidaproduccions #segundoorigen #secondorigin #behindthescenes #segonorigen #rodatge #livingontheedge #filming #bigasluna #river #risky
4 years
Day 26: The mist turns the set into something magical / Dia 26: La boira transforma el set en quelcom màgic / Día 26: La niebla transforma el set en algo mágico. # weather

#igerslleida #carlesporta #rodando #boira #rodaje #ipsofactofilms #antartidaproduccions #mist #niebla #secondorigin #behindthescenes #aralleida #segonorigen #rodatge #segundoorigen #filming #fog #bigasluna #lleida
4 years
Day 25: Detail from today's scene / Dia 25: Detall de l'escena d'avui / Día 25: Detalle de la escena de hoy

#carlesporta #segundoorigen #cinema #rodaje #scene #ipsofactofilms #atrezzo #antartidaproduccions #igerscatalunya #secondorigin #behindthescenes #segonorigen #rodatge #movie #cine #filming #bigasluna
4 years
Day 24: Spring has come to the filming of Second Origin / Dia 24: La primavera ha arribat al rodatge de Segon Origen / Día 24: La primavera ha llegado al rodaje de Segundo Origen

#behindthescenes #carlesporta #segonorigen #rodando #rodatge #rodaje #ipsofactofilms #segundoorigen #filming #spring #bigasluna #antartidaproduccions #primavera #secondorigin
4 years
Day 23: Albert Pascual (director of photography), Carles Porta (director) and Carles Curt (assistant director) supervising preparations for today's scene / Dia 23: Albert Pascual (director de fotografia), Carles Porta (director) i Carles Curt (auxiliar de direcció) supervisen el muntatge de l'escenari d'avui / Día 23: Albert Pascual (director de fotografía), Carles Porta (director) y Carles Curt ( auxiliar de dirección) supervisando el montaje del escenario de hoy.

#behindthescenes #carlesporta #segonorigen #rodando #rodatge #rodaje #ipsofactofilms #filming #antartidaproduccions #bigasluna #segundoorigen #secondorigin
4 years
Day 22: Our young Dídac, Andrés Batista, preparing the scene with his coach Jasmina / Dia 22: El nostre Dídac nen, Andrés Batista, prepara l'escena amb la seva coach Jasmina / Día 22: Nuestro Dídac niño, Andrés Batista, preparando la escena con su coach Jasmina.

#behindthescenes #coach #segonorigen #rodando #rodatge #rodaje #ipsofactofilms #actor #filming #carlesporta #antartidaproduccions #bigasluna #segundoorigen #secondorigin
4 years
Day 21: Alba, Dídac and a dam... which scene do you think we filmed yesterday / Dia 21: L'Alba, en Dídac i un embassament... Quina escena creus que vam rodar ahir? / Día 21: Alba, Dídac y un embalse... ¿qué escena crees que rodamos ayer?

#igerslleida #behindthescenes #carlesporta #segonorigen #segundoorigen #mecanoscritdelsegonorigen #ipsofactofilms #embalse #antartidaproduccions #bigasluna #igerscatalunya #secondorigin #manueldepedrolo
4 years
Day 20: Night time filming in the cave / Dia 20: Rodatge nocturn a l'interior de la cova / Día 20: Rodaje nocturno en el interior de la cueva

#carlesporta #rodando #cueva #ipsofactofilms #pelicula #lighting #iluminacion #antartidaproduccions #segundoorigen #film #behindthescenes #segonorigen #rodatge #cave #filming #secondorigin #bigasluna
4 years
Day 19: as The Man, the film's most enigmatic character / Dia 19: interpreta l'Home, el personatge més enigmàtic del film / Día 19: interpreta a El Hombre, el personaje más enigmático del film.

#behindthescenes #carlesporta #segonorigen #segundoorigen #cine #sergilópez #ipsofactofilms #actor #filming #secondorigin #antartidaproduccions #sergilopez #bigasluna #film
4 years
Day 18: Finishing touches to today's scene / Dia 18: Últims retocs per a l'escena d'avui / Día 18: Últimos retoques para la escena de hoy

#igerslleida #carlesporta #rodando #rodaje #scene #ipsofactofilms #atrezzo #antartidaproduccions #segundoorigen #clickcat #pintando #secondorigin #behindthescenes #segonorigen #filming #bigasluna #painting #paintbrush
4 years
Day 17: Filming on the campsite with #rachelhurdwood, @ibraml96 and Sergi López / Dia 17: Filmant al campament amb #rachelhurdwood, @ibraml96 i Sergi López / Día 17: Filmando en el campamento con #rachelhurdwood, @ibraml96 y Sergi López

#behindthescenes #carlesporta #segonorigen #rodando #rodaje #cine #ipsofactofilms #filming #rachelhurdwood #antartidaproduccions #bigasluna #segundoorigen #secondorigin
4 years
Day 16: Filming at Alba's house / Dia 16: Filmant a la casa de l'alba / Día 16: Filmando en la casa de Alba

#igerslleida #carlesporta #rodando #catalunya #ipsofactofilms #pelicula #antartidaproduccions #igerscatalunya #piaggio #secondorigin #behindthescenes #vespa #aralleida #segonorigen #scooter #cine #segundoorigen #filming #bigasluna #lleida
4 years
Day 15: Carles Porta with his team on the rocks of Platja Llarga beach / Dia 15: En Carles Porta amb el seu equip a les roques de la Platja Llarga / Día 15: Carles Porta con su equipo en las rocas de Platja Llarga  

#mar #segundoorigen #cinema #rodaje #igerstgn #catalunya #ipsofactofilms #carlesporta #sea #segonorigen #igerscatalunya #secondorigin #catalonia #behindthescenes #rodando #rodatge #igerscatalonia #movie #cine #ocean #filming #descobreixcatalunya #bigasluna #antartidaproduccions
4 years
Day 14: Waiting for nightfall on Platja Llarga beach / Dia 14: Esperant la nit a la Platja Llarga / Día 14: Esperando la noche en Platja Llarga

#carlesporta #rodando #ipsofactofilms #lighting #iluminacion #antartidaproduccions #nightfall #puestadesol #segundoorigen #secondorigin #behindthescenes #tarragona #segonorigen #igerstgn #rodatge #postadesol #filming #igerstarragona #bigasluna
4 years
Day 13: The film crew on a caravan site in #Tarragona / Dia 13: Equip de rodatge en un càmping de caravanes de #Tarragona/ Día 13: Equipo de rodaje en un camping de caravanas de #Tarragona

#set #rodando #ipsofactofilms #actress #rachelhurdwood #actriz #antartidaproduccions #actriu #segundoorigen #igerscatalunya #secondorigin #behindthescenes #tarragona #segonorigen #rodatge #cine #filming #carlesporta #bigasluna
4 years
Day 12: Carles Porta directing the team on Platja Llarga beach / Dia 12: Carles Porta dirigeix l'equip a la Platja Llarga / Día 12: Carles Porta dirigiendo al equipo en Platja Llarga

#tarragona #carlesporta #segonorigen #segundoorigen #ipsofactofilms #director #filming #igerstarragona #rodando #antartidaproduccions #secondorigin
4 years
Day 11: Meet one of the main characters of Second Origin: Dídac / Dia 11: Us presentem un dels protagonistes de Segon Origen: en Dídac / Día 11: os presentamos a uno de los protagonistas de Segundo Origen: Dídac - @ibraml96

#tarragona #carlesporta #segonorigen #segundoorigen #actorazo #bigasluna #ipsofactofilms #actor #filming #actors #igerstarragona #rodando #actores #antartidaproduccions #secondorigin
4 years
Day 10: Filming at night in Tarragona port / Dia 10: Rodatge nocturn al port de Tarragona / Día 10: Rodaje nocturno en el puerto de Tarragona

#tarragona #carlesporta #segundoorigen #ipsofactofilms #igerstarragona #antartidaproduccions #bigasluna #secondorigin
4 years
Day 9: Still shooting scenes in the sea / Dia 9: Continuem rodant escenes al mar / Día 9: Seguimos rodando escenas en el mar

#tarragona #carlesporta #segonorigen #rodando #ipsofactofilms #filming #igerstarragona #bigasluna #segundoorigen #secondorigin
4 years
Day 8: Albert Pascual, director of photography, measuring the light for the scene / Dia 8: L'Albert Pascual, director de fotografia, mesura la llum per a l'escena / Día 8: Albert Pascual, director de fotografía, midiendo la luz para la escena.

#behindthescenes #carlesporta #segonorigen #rodando #directorofphotography #ipsofactofilms #filming #igerstarragona #antartidaproduccions #bigasluna #segundoorigen #secondorigin
4 years
Day 7: This week, the sea is the star of / Dia 7: Aquesta setmana, el mar és el protagonista a / Día 7: Esta semana, el mar es el protagonista en

#costadaurada #carlesporta #segonorigen #segundoorigen #rodatge #rodaje #filming #ipsofacto #igerstarragona #bigasluna #antartida #secondorigin
4 years
Day 6: Wind, cold and spectacular skies in Lleida / Dia 6: Vent, fred i cels espectaculars a Lleida / Día 6: Viento, frío y cielos espectaculares en Lleida.

#igerslleida #cielo #segonorigen #rodando #filming #sky #ipsofactofilms #segundoorigen #sinfiltro #carlesporta #alguaire #antartidaproduccions #bigasluna #nofilter #secondorigin
4 years
Day 5: Putting the final touches to post-apocalyptic Lleida / Dia 5: Ultimant els detalls de la Lleida postapocalíptica / Día 5: Ultimando los detalles de la Lleida postapocalíptica

#carlesporta #segonorigen #segundoorigen #ipsofacto #bigasluna #antartida #lleida #secondorigin
4 years
Day 4: The green screen makes it possible to film in a post-apocalyptic world / Dia 4: El croma que fa possible rodar en un món postapocalíptic / Día 4: El croma que hace posible rodar en un mundo postapocalíptico

#croma #carlesporta #segonorigen #segundoorigen #ipsofactofilms #greenscreen #antartidaproduccions #bigasluna #secondorigin
4 years
Day 3: The lighting technicians working in the film interiors / Dia 3: L'equip d'elèctrics treballa en els interiors de la pel•lícula / Día 3: El equipo de eléctricos trabajando en los interiores de la película

#lightingcrew #electrics #electricos #electricosdecine #rodaje #secondorigin #segundoorigen #segonorigen #carlesporta #bigasluna #antartidaproduccions #ipsofactofilms
4 years
Day 2: Dídac's bicycle / Dia 2: La bicicleta d'en Dídac / Día 2: La bicicleta de Dídac

#atrezzo #bicicleta #bicycle #cine #SegonOrigen #SecondOrigin #SegundoOrigen #BigasLuna #CarlesPorta
4 years
Day 1: #Filming begins. Carles Porta supervises the first shots. Dia 1: Comença el #rodatge. Carles Porta supervisa els primers plans. Día 1: Empieza el #rodaje. Carles Porta supervisa los primeros planos.

#rodaje #rodatge #Filming #DiarioDeRodaje #SegundoOrigen #SecondOrigin #SegonOrigen #CarlesPorta #BigasLuna #Film #MecanoscritDelSegonOrigen #LiteraturaCatalana #ManuelDePedrolo
4 years
The end has arrived. The beginning is yet to come. El final ha arribat. El començament està per arribar. El final ha llegado. El comienzo está por venir.

#theend #beginning #secondorigin #segonorigen #segundoorigen #film #bigasluna #carlesporta #antartida #ipsofacto

 

 

REPARTIMENT PER ORDRE D'APARICIÓ

ALBARACHEL HURD-WOOD
DÍDAC (NEN)ANDRÉS BATISTA
MECÀNICALBERT PRAT
DARAPHILIP HURD-WOOD
TRINIMARIETA OROZCO
NOIS RACISTESÈRIC MELÉ
JORGE PINTO
POL PORTA
DÍDAC (ADULT)IBRAHIM MANÉ
DÍDAC (RECENT NASCUT)ÁNGEL GABRIEL SEGURA
ERICK ANDRÉS ROSADO
KAI (BEBÉ)ARAMA SABALY
AVA SABALY
L'HOMESERGI LÓPEZ
KAI (3 ANYS)DAYRON VERA
 
DIRECTORSCARLES PORTA
BIGAS LUNA
DIRECTOR D'ACTORS I REALITZACIÓSERGI LARA
 
AJUDANT DE DIRECCIÓFALELE YGUERAVIDE
SEGONA AJUDANT DE DIRECCIÓOLGA PUJALTE
ASSISTENTS DE DIRECCIÓCARLES CURT
MARC RIAL
ANNA CAPDEVILA
SCRIPTANNA VILÀ
REFORÇ DE L'SCRIPTMARIETA TORRENT
ASSISTENT DEL DIRECTORLAIA GIL
COACH D'ANGLÈSXAVIER MARTÍN
CARLOS BLANCO
COACH D'ACTORSYASMINA RINCÓN
DIRECTORA DE CÀSTINGCONSOL TURA
 
DOBLE D'ALBASÍLVIA ROMA
DOBLE DÍDAC NENEMMANUEL RODRÍGUEZ
DOBLE DÍDAC ADULTSERIGNE A SAKOR FALL
 
ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUESMARIA ODINA
IRENE REIG
GUIONISTESBIGAS LUNA
CARLES PORTA
CARMEN CHAVES
ROSS JAMESON
DAVID VICTORI
MARCEL BARRENA
ARGUMENTISTAJOSEP ANTONI DURAN
 
PRODUCTORS EXECUTIUS
ANTÀRTIDA PRODUCCIONS
ÓSCAR RODRÍGUEZ
CARLES PORTA
PRODUCTORA IPSO FACTO
FILMS
CHRISTINE ALDERSON
 
PRODUCTORS DELEGATSORIOL SALA-PATAU
PRODUCTORS DELEGATS TELEVISIÓ DE CATALUNYAELISA PLAZA
 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓALBERT ESPEL
CAP DE PRODUCCIÓLLUÍS MALET
COORDINADORA DE PRODUCCIÓIRENE PUIG-SEDÓ
AJUDANTS DE PRODUCCIÓDAVID MASLLORENS
XÈNIA VILÀ
ALEX HURLE
SOPHIE HARMER
CAMERON SMART
ASSISTENTS DE PRODUCCIÓCARLES CAMBRES
DIEGO FERNÁNDEZ
CRIS LAFRONT
GABI LOZANO
RITA SABATÉ
MERITORIS DE PRODUCCIÓPOL ALBERCA
MARC HERRERO
REFORÇOS DE PRODUCCIÓ JOSEP CAMBRAY
MARTA DEL RÍO
MARIO ESCUDERO
PARIS TALÁN
COMPTABLESKARIN MERCURIO
LARA SARGENT
LORAINE BIGGINS
ESTUDIANT EN PRÀCTIQUESIMMA GONZÁLEZ
 
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA ALBERT PASCUAL
CÀMERAORIOL BUSQUETS
AJUDANT DE CÀMERAÁLVARO GARCÍA
ASSISTENT DE CÀMERAOLAF GUEMBE
MIREIA SERRANO
DAEDU CANET
DITCARLES COLOM
MERITÒRIA DE CÀMERAÁNGELS ORTIZ
FOTOGRAFIA FIXALUCIA FARAIG
QUIM VIVES
MAKING OFDANIEL MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA 2A UNITATSERGI BARTROLÍ
AJUDANTS DE CÀMERA 2A UNITATRAFA AYUSO
JORDI FLORENSA
MARC PIERA
ASSISTENTS DE CÀMERA 2A UNITATCÉLINE GRAVEZ
JOSÉ LUÍS MENDOZA
CÀMERA SUBAQUÀTICATXEMA VEGA VILLATE
AJUDANTS DE CÀMERA SUBAQUÀTICACARLES ALONSO
JULIÁN CRIVELLI
 
DIRECTORS D'ARTBALTER GALLART
JOSEP ROSELL
AJUDANT DE DIRECCIÓN D'ARTGEMMA FAURIA
REGIDORAMONTSE SOLER
AJUDANTS DE REGIDORIACRISTINA FORADADA
DECORADORANÚRIA MUNI
AJUDANT D'AMBIENTACIÓIVETTE MASSIP
ATREZZISTES MUNTATGEALGER CIVIS
JOAN FUSTÉ
TONI GALINDO
JAVIER LÓPEZ
ATREZZISTA DE RODATGECARLES GRANÉ
AJUDANT ATREZZISTA RODATGEJUANJO TEJERO
 
AMBIENTADOR TARRAGONAORIOL PUIG
AJUDANT AMBIENTADOR TARRAGONAMIREIA CAMA
ATREZZISTES MUNTATGE TARRAGONAPAU ALBÍN
ABDÓ DUART
ENCARREGAT D'AUTOMÒBILSBERNAT “EL SARGENTO” PUIG
MERITORIARNAU GASSÓ
DIBUIXANTSJOAN MARTÍ
FLORIAN MÜLLER
GUILLEM H. PONGILUPPI
CONSTRUCTORS
ISRAEL ALBIOLSERGI LLADÓIVÁN LÓPEZ
RICARD PAZABEL SANTEDPAU SEGURA
ALBERT TARGA
FIGURINISTESANA HERCE
CRISTINA MARTÍN
SASTRESSAMACARENA RIBERA
AJUDANT DE SASTRESSASARAH SANCHÍS
 
CAP DE MAQUILLATGE I PERRUQUERIASUSANA SÁNCHEZ
MAQUILLADORACECÍLIA ESCOT
AJUDANT DE MAQUILLATGERUBÉN RAMOS
CAP D'ELECTRICISTESXAVIER SARASA
ELECTRICISTES
JORGE BARROSTXACA ESCUDEROKIKE MARTÍNEZ
RAÚL PEÑAVÍCTOR SARASAANDRÉS TEWEL
REFORÇOS
RICARD ALBORSRICARD DURANYLIA GIRALT
TONI LLOPARTISAAC MARTÍNEZXAVI RUIZ
ERIC SOLÉSERGIO VIVEROS
CAP DE MAQUINISTESCHARLY GUERRERO
MAQUINISTAÓSCAR CANO
AUXILIAR DE MAQUINISTAISAAC HARO
MAQUINISTA 2A UNITATJAVIER ORTEGA
BORIS ZAPATA
 
CAP DE SOFERRAN MENGOD
AJUDANT DE SONACHO YBARRA
AUXILIAR DE SOESTHER MARQUINA
 
DISSENY DEL DIARI DE DARABETTY BIGAS
CARMEN CHAVES
 
RETRAT DE LA DONAJOAQUÍN JARA
 
CONDUCTOR DEL CAMIÓ D'ARTROBERTO CANDILEJO
JOAN PUIG
CONDUCTOR DEL CAMIÓ D'ELÈCTRICSJUAN ANTONIO CHAVERO
CONDUCTOR DEL CAMIÓ DE CÀMERAROBERTO MATEO
OPERADOR DEL GENERADOR JULIÁN GONZÁLEZ
 
SUPERVISOR D'EFECTES VISUALS - ESPANYAJOSEP ANTONI DURAN
SUPERVISOR D'EFECTES VISUALSBEN SHEPERD
PRODUCTOR D'EFECTES VISUALSSHANAULLAH UMERJI
EFECTES IN EXTREMIS FILMSLLUÍS RIVERA
TÈCNICS D'EFECTES IN EXTREMIS FILMSMIGUEL ANGEL ALARCÓN
MARTÍN BARBA
RICARD BARRIGA
ORIOL TARRIDA
 
MAY EFFECTSPABLO PERONA
PRÒTESIS I MAQUILLATGE ESPECIAL MAY EFFECTSCRISTINA IGLESIAS
JORGE POSA
LUCÍA SOLANA
 
ENSINISTRADOR D'ANIMALSANIMALES A RODAR
VIGILANTS
MOHAMED ASFASSIJOSÉ LUÍS AGRAMIGUEL ÁNGEL ARENAS
JAVIER GARCÍAJOAQUÍN MASIPNÚRIA MONTAÑÉS
IVÁN NAVARRO ANTONIO NAVARRETEPHOENIX S.L.
ANTONIO PIQUERADÀN SAURIREINALDO TERÁN
MOHAMED ZEMRI
CONSTRUCCIÓ DE DECORATSESCUELA TALLER DE ESCENOGRAFÍA MOYA
SECOES VALLÈS
 
CONTRUCTOR DE CROMESNUSSLI
 
PREMSA I MÀRQUETINGWORKING AT WEEKEND COMMON SENSE
 
PLATÓMAGICAL. PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LLEIDA
 
CÁTERINGCUCHARA DE PALO
 
MATERIAL IL·LUMINACIÓAIRSTAR
CINELUX
PANASUR
 
MATERIAL DE CÀMERASERVICE VISION
 
MATERIAL DELS MAQUINISTESGRIP SUPORT
NOTENOM
SERVICE VISION
 
DITMOONLIGHT
 
CAMIONS I VEHICLESMODASA
NOTHGAT
TRANSPORTES PAULAR
VAN CAR
 
GENERADORENELMO
 
GESTORIAMANOLI MOLINERO
 
ADMINISTRACIÓ D'ANTÀRTIDAMYRIAM VILALTA
MARIA TORRES
 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSLABORSALUS
RISK 21
POSTPRODUCCIÓ
EDITORA D'EFECTES VISUALSNATASHA WESTLAKE
SUPERVISORA DE POSTPRODUCCIÓLUCIE GRAVES
SUPERVISOR DE SOPAUL DAVIES
EDITOR DE SOJENS PETERSEN
SUPERVISOR DE DIÀLEGS ANDREW STIRK
MESCLADORANDREW STIRK
ENLLAÇ AMB ESTUDI DE
GRAVACIÓ
JESS PEGRAM
TÈCNIC DE MESCLESJAMES RIDGEWAY
SO GRAVAT I MESCLAT ATHE PROJECT POST AND BOOM
DOBLATGE EN ANGLÈS BOOM
HACKENBACKER
SO ESPANYADANI ZACARÍAS (INSYNC)
SALES AVIDFILM POST
SERVEIS DE POSTPRODUCCIÓ

DIRECTORA D'INSTAL·LACIONSLISA JORDAN
DIRECTOR D'INSTAL·LACIONSPAUL DRAY
POSTPRODUCTORSTUART FYVIE
COLORISTAJAMIE WELSH
AJUDANT DE COLORISTASAM CHYNOWETH
CAP DI (DIGITAL INTERMEDIATE)JAMES CLARKE
COORDINADOR DI (DIGITAL INTERMEDIATE)ABIGAIL McKENZIE
EDITOR DI (DIGITAL INTERMEDIATE)CONNAN MCSTAY
OPERADORS DE LABORATORI DIGITALSARAH MOROWA
THOMAS WADDINGTON
FREYA PEARSON
MATT ROBERTS
REUBEN YARWOOD
CAP DE VTRICK WHITE
OPERADORS DE VTGARTH MERRY
BEN NOTH
MARK LANGLAY-SMITH
 
EFECTES VISUALSLIPSYNC POST
CAP D'EFECTES VISUALSSHANAULLAH UMERJI
PRODUCTOR D'EFECTES VISUALSMARTIN GABRIEL Ó DOMHNAILL
SUPERVISOR D'EFECTES VISUALSBEN SHEPHERD
COORDINADOR D'EFECTES VISUALSGEORGE STONE
CAP DE COMPOSICIÓGONZALO MOYANO FERNÁNDEZ
COMPOSITORS DIGITALS
ANUJ ANANDTIM BARTERLUKE BUTLER
NAOMI BUTLERJAMES ELSTERFILIPPO GOLIN
ARTUR MARGIVCARLOS MIRAS SEPÚLVEDAJOHN MOFFET
ANDY QUINNALED RHYS JONESRAPHAEL SANTOS
KATHY TOTHGIANLUCA VECCHIOLEO NEELANDS
ARTISTES 3DLAURENT-PAUL ROBERT
ALEX GALÁN FRANQUET
JEFF NOTH
BEN MARS
TOM COWLISHAW
MATTE PAINTINGDIMITRI DELACOVIAS
EMILE HARDY
CLARA PARATI
ADMINISTRADOR DE SISTEMESHAMPUS ROBERTSSON
 
TÍTOLS DE CRÈDIT LIPSYNC DESIGN
CAP DE DISSENYHOWARD WATKINS
DISSENYADOR SÉNIORJULIA HALL
DISSENYADORSSIMON EDWARDS
FRANCESCO STUCCHI
MÚSICA
COMPOSITORDAVID JULYAN
SUPERVISOR MUSICALJOHN BOUGHTWOOD
BANDA SONORA PUBLICADA PEREATON MUSIC LTD. (A MUSIC SALES COMPANY)
ORQUESTRACIÓDIANA NIU
DIRECTOR D'ORQUESTRANICK INGMAN
PRIMER VIOLÍPERRY MONTAGUE-MASON
BANDA SONORA REGISTRADA AAIR LYNDHURST
GRABACIÓ I MESCLESSTEVE ORCHAD
AJUDANT DE GRABACIÓ I MESCLESJOHN PRESTAGE
DISSENY DE SO ADDICIONALDAVID J HOSKINS
CONTRACTACIÓ DE MÚSICSSUSIE GILLES
ISOBEL GRIFFITHS
PREPARACIÓ MUSICALJILL STREATER

“The First Time, The Last Time”
ESCRITA PER HELEN BOULDING I GAVIN CLARK
PUBLICADA PER CHESTER MUSIC LTD COM CAMPBELL CONNELLY AND CO.
RECORDED BY HELEN BOULDING
LLICENCIADA PER CORTESIA DE CHESTER MUSIC LTD

 

 

EN PRODUCCIÓ ASSOCIADA AMB

tv3

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

tv3

AMB EL SUPORT DEL PROGRAMA MEDIA DE LA UNIÓ EUROPEA

 

AMB EL SUPORT DE

 

 

 

 

 

SERVEIS D'ASSESORIA

 

PATROCINADORS

DIPUTACIÓ DE LLEIDA – ARA LLEIDA
LA CAIXA
AJUNTAMENT DE LLEIDA
MUSEU DE LA VIDA RURAL
CERVESES MORITZ
FUNDACIÓ SORIGUÉ
FRUITES FONT
EKKE
ACERO LIMPIADOR DE BARLESA
CANAL +
LA VANGUARDIA
MASSEY FERGUSON

 

ASSEGURANÇA DE FINALIZACIÓ

ASSEGURANCESCINEVENT
SERVEIS LEGALS PER A ANTÀRTIDACUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA
CRÈDITS PER A LA PRODUCCIÓTRIODOS BANK
AUDIOVISUAL S.G.R.
AVALIS DE CATALUNYA S.G.R.
SERVEIS LEGALS PER A IPSO FACTO PRODUCTIONSSAM TATTON-BROWN, LEE &
THOMPSON
ANGELA SCURRAH
CHRISTOS MICHAELS
LEE & THOMPSON
AUDITOR ESPANYAAOB
AUDITOR REGNE UNITSTEPHEN JORBENS, SHIPLEYS
PER A PREMIERE PICTURE
MARCUS SEARANCKESHELLY BANCROFTSTEVE ROGERS
JOE RAYNERALENA WALKERFIONA KIHLSTROM
NICK KENTHAZEL WOODLANDDAVE PECK
JODI HOWARDCHRISTOPHER MARTINFLEUR DUTSON
ANNIE BATTENCLAIRE GERRARDALEX MARTIN
INTERMEDIARIS DE DRETS DE DISTRIBUCIÓ
SOUTHOVER STREET LLPGROVE ROAD LLPALBION HILL LLP
TORONTO TERRACE LLPMEADS ROAD LLPARUNDEL TERRACE LLP
QUEBEC STREET LLPLEWIS CRESCENT LLPABDUL GHIACY

 

 

AGRAÏMENTS

CELIA ORÓS, ADELAIS DE PEDROLO I FUNDACIÓ MANUEL DE PEDROLO, DIDAC BONO, LUÍS DE VAL, GINA DOMINGO, MARC FORCADA, PEP ORIOL, XAVIER MOLINS, JOSEP MARIA PORTA, CHU UROZ, QUIQUE JORBA, FILM LONDON, HELENA MACKENZIE, FESTIVAL DE CINEMA DE ROMA I NCN, DANIEL PAGAN, EDUARD CARMONA, SÍLVIA PONS, MARIA RIBA. JAUME GIRÓ, ALFREDO BUSTILLO, ROSA CAPDEVILA, ANTONIO MARTÍN, MONTSE MARQUÈS, JORDI QUER, MONTSE COMAELLA, JM CAZARES, CATALUNYA RÀDIO, ROSER PERERA, CADENA SER, ÀNGELS BARCELÓ, JORDI SERRA, SUSANNA JIMÉNEZ, EDMON ROCH, JAUME MARTÍ, PAU FREIXAS, CARLES ALSINET, HERMANOS ESPAX, JOSEP TORRES, RESTAURANT GENIAL, PACO VINOS, GERARD GUIU, IVÁN BELLMUNT, MARIO AGUILAR, CRISTINA SANTOS, LOURDES LLOVERA, IRENE BARÓN CARLES VILA

 

FECSA-ENDESA

FUTBOL CLUB BARCELONA, MASSEY FERGUSSON, CERVESES MORITZ, CATALAN FILMS & TV

 

AGRAÏMENTS FINANCES

JOSEP MARIA GASET, MARIA DOLORS GASET, ÀNGEL PORTA

 

AGRAÏMENTS DEL DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ

AJUNTAMENT DE LLEIDA, AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE, CATALUNYA FILM COMISSION, TARRAGONA FILM COMISSION, CAMPING LAS PALMERAS (TARRAGONA, SPAIN), SIC 24

 

AGRAÏMENTS DEL DEPARTAMENT D'ART

TALLERS BASCOMPTE, TALLERS PARCERISAS, PÉREZ SAÜC PLANTER, CAL VALENT- VALENT PLANT, MUSEU DE LA VIDA RURAL, SONY MOBILE ENTERTAINMENT, HERBES D' URGELL BERNAUS, ENDERROCS CIVIT, PEDRÓS DESGUACES, FORN MARTORELL- VILA-SANA, FRUITES FONT, CAL VALLS L'HORT DE PONENT, TERRA I XUFA, CASTGNO BRUNO SAS, PRODUCTOS ECOLÓGICOS, FINCA LA MESA HOLLE BABY FOOD, MOGLI-NATÜRLICH VON DAMIA, NATURATA AG, APERITIVOS DE AÑAVIEJA, S.A. LA FERTILIDAD DE LA TIERRA, BEUTELSBACHER FRUCHTSAFTKELTERI GMBH/EOS GETRÄNKE GMBH

 

SPIELBERGER GMBH, PAÑO FRUITS, ILNET, TERE I EMILIA (REBORN), ETSEA (UNIVERSITAT DE LLEIDA), GRIÑÓ ECOLÓGIC LLEIDA, TRAVESSA, LIBROS NAUTICOS AVANTE, LA CAMPANA EDITORIAL, EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, EDITORIAL OB STARE

 

AGRAÏMENT ESPECIAL A ICARIA EDITORIAL PER L'ÚS DE LA IMATGE “NACIMIENTO EN CASA” DE SHEILA KITZINGER

 

FÓSFOROS TRES ESTRELLAS CEDITS PER SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP SPAIN, S.A.U

 

LOGO DE L'AGROTBOTIGA CEDIT PEL CONSELL CATALÀ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA (CCPAE) CELLER TOMÁS CUSINÉ, CLUB ESPORTIU ARTQUÀTIC, SEMILLAS DALMAU, EASTPAK, L'OBRADOR, FORN ARTESÀ ACEITES VEÀ (L'ESTORNELL), VINS TOMÀS CUSINÉ (VILOSELL), GS INGENIERIA, FLUKE IBÉRICA, PAGÈS EDITORS, HAMELIN BRANDS (OXFORD), FAMOSA, SOLEME, JARDILAND LLEIDA, SANTA & COLE, EDITORIAL NORAY, JANÉ CONCORD, EDITORIAL JUVENTUD S.A, CARAVANAS 1000 TERRASSA, MUDANZAS REUS, MOBLES CREIXELL, HÉCTOR ALABART (QUADS), JOAN SANGRÁ (DARA'S CAR)

 

AGRAÏMENTS DEPARTAMENT DE VESTUARI

PANAMA JACK, PUNTO BLANCO, BRANDY MELVILLE, HELLY HANSEN, SKETCHERS, NANOS, SYSTEM ACTION SAN PER, MATERIAL APICOLA, LEBOR GABALA, ONITSUKA TIGER, VISTETESOLA SHOWROOM, CHESCO

 

EXTRES

EUGENI APARICIO, JAUME BASCOMPTE, MARC BASCOMPTE, ROGER BASCOMPTE, ROSSEND BASCOMPTE, JOSEP MARÍA CASTELLVÍ, PAU CASTELLVÍ, ROGER CASTELLVÍ, JORDI CASTERLENAS, JÚLIA CASTARLENAS, LARA CUENCA, TERESA CUNILLER, JOSEP AGUSTÍ FELIU, GRISELDA FONT, JOAN FONT, ROGER FONT, ÀLEX FRANCÈS, LAIA GASET, MARIA GASET, ANABEL GASPA, NEUS GASULLA, EVA GIL, DANIEL ESTRADA, GERALDIN MATEU, JACOB MATEU, ADRIÀ MOLINS, XAVIER MOLINS, MARIBEL MORELLÓN, PILAR OLIVA, MARIA ALEXANDRA PÉREZ, ROBERT PÉREZ, ALBERTO PESTAÑA, ABRIL PINYOL, ENRIC PINYOL, GUILLEM PORTA, LAURA PORTA, MARIA PORTA, MAX PORTA, VICTÒRIA PORTA, REMEI RODRÍGUEZ, MONTSE VILÀ, MYRIAM VILALTA, ISABEL VALLÉS, MARIA VILLENA

STORY BOARD
JM CAZARES, MARC MARTÍNEZ
PEL·LÍCULES AL VAIXELL
“JAMÓN, JAMÓN”“YO SOY LA JUANI”
BIGAS LUNA 1992BIGAS LUNA 2006

 

AQUESTA PEL·LÍCULA HA ESTAT RODADA A LLEIDA, UTXESA, ESTANY D'IVARS-VILA -SANA, CAMARASA, BORGES BLANQUES, TARRAGONA, RODA DE BARÀ I BARCELONA

 

NO S'HA FET MAL A CAP ANIMAL EN AQUES TA PEL·LICULA.

 

AQUESTA PEL·LÍCULA HA ESTAT REGISTRADA A EGEDA PROTEGIDA PER L’ENTITAT DE GESTIÓ DE DRETS DELS PRODUCTORS AUDIOVISUALS

 

UNA COPRODUCCIÓ ESPANYOLA I DEL REGNE UNIT ©2015

 

 

Antàrtida

La jove productora liderada per Carles Porta és pionera en l'ús de les tècniques audiovisuals més innovadores com ara l'estereoscòpia 3D. Antàrtida té un equip multidisciplinari i una àmplia experiència en les diverses àrees de la realització audiovisual: des de la filmació de pel•lícules i documentals fins a la producció de programes televisius, films per a la televisió (TV movies) així com la creació de nous formats per a aquest mitjà de comunicació.
http://www.antartida.tv

Ipso Facto Films

Fundada l'any 1993 per Christine Alderson, Ipso Facto Films té més de 17 pel•lícules i més de 50 curtmetratges o documentals per a festivals de cinema i televisió. Des del seu naixement, l'objectiu de la productora és explicar històries excepcionals que tinguin una veu única i que demostrin tenir visió i passió. I quina millor oportunitat que la història de Segon Origen per continuar ampliant la filmografia internacionalment guardonada d'Ipso Facto Films.
http://www.ipsofactofilms.com